St Roque

Triq il Kbira , Zebbug, Malta

Church

St Roque