St. Monica

Sorijiet Agostinjani Triq Anglu Gatt, Mosta, Malta

Church

St. Monica