St. Joseph Conservatory

Triq San Gorg, Bormla (Cospicua), Malta

Church

St. Joseph Conservatory