St. Joseph

Triq San Guzepp Cittadella, Victoria , Gozo

Church

St. Joseph