St. Joseph

Sorijiet Dumnikani Triq il-Mina ta' Hompesh, Zabbar, Malta

Church

St. Joseph