St. Bartholomew

Triq San Bartilmew, Zurrieq, Malta

Church

St. Bartholomew