St. Anthony the Abbot

Triq San Anton Abbati, Mosta, Malta

Church

St. Anthony the Abbot