Our Lady of Pompei

Triq it-Tabib Anton Tabone, Victoria , Gozo

Church

Our Lady of Pompei