Our Lady of Antiochia (tas-Samra)

Triq Atocja, Hamrun, Malta

Church

Our Lady of Antiochia (tas-Samra)