Mater Admirabilis

Seminarju ta' l - Arcisqof Triq Tal Virtu, Rabat, Malta

Church

Mater Admirabilis