Jesus of Nazareth

Triq Ix-Xatt, Sliema , Malta

Church

Jesus of Nazareth