St. Ignatius

Triq il-Kullegg, Sliema, Malta

Chapel

St. Ignatius