Holy Rosary

Sorijiet Agostinjani Triq San Bartilmew, Qormi , Malta

Chapel